Tilitoimistona vastaamme siitä työstä, jonka teemme sovitulla tavalla asiakkaan toimittamasta materiaalista.
Asiakkaan vastuu on auttaa meitä työssämme toimittamalla kirjanpitomateriaalit oikeana ja oikeaan aikaan sekä muutoinkin myötävaikuttaa kirjanpidon lainmukaisuuteen.
Tilitoimistona emme vastaa liiketoiminnallisista tai liikkeenjohdollisista ratkaisuista, vaan niistä päättää ja vastaa aina asiakas.

Mikä on tilitoimiston vastuu?

Arvonlisävero
Kuun 12. päivä ALV-tilitykset ja raportointi verotilille
Palkat
Kuun 12.päivä Työnantajatilitykset ja raportointi verotilille
Tilinpäätös
4 kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä
Tuloveroilmoitus
4 kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä
Vuosi-ilmoitukset
Palkoista, osingoista ja koroista tammikuun loppuun mennessä
Yhtiökokous
6 kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä

Mitä päiviä minun olisi muistettava?

Säästät aikaasi.
Vältyt kirjanpidon rutiiniongelmien pohtimiselta.
Raportit kulkevat ajallaan.
Tilitoimisto hoitaa viranomaisraportoinnin puolestasi.
Tehokkaat ja ajantasaiset tietojärjestelmät.

Mitä hyötyä on sähköisestä taloushallinnosta?

Palveluveloitus perustuu pääsäntöisesti tuntihintaan, käytössä on kaksi hintaa: yksi yleisimmille töille ja toinen hiukan suurempi vaativimmille töille. Lisäksi käytössä on kuukausiasikkailla kiinteä 20 euron kk-veloitus ja 300 euron tilinpäätösveloitus.

Vuosiasiakkaiden hinnat sovitaan aina tapauskohtaisesti ilman kiinteitä veloituksia.

Mitä palvelut maksaa?

Palvelusisällöstä sovitaan aina asiakkaan kanssa henkilökohtaisessa aloituspalaverissa.

Pääsääntöisesti palvelut sisältävät kirjanpidon, palkanlaskennan, tilinpäätöksen ja veroilmoituksen sekä palkkojen ja osinkojen vuosi-ilmoitukset sekä tilinpäätöspalaverin asiakkaan kanssa. Toisinaan asiakkaat siirtävät myös laskutuksen ja ostolaskujen maksatuksen tilitoimistolle.

Mitä kaikkea palvelunne sisältää?

Käytössämme on sähköinen taloushallinnonjärjestelmä Procountor, joka mahdollistaa asiakkaan ja tilitoimiston sujuvan yhteiskäytön asiakkaan kirjanpidossa, palkanlaskennassa taloudenohjauksessa.

Toimitteko sähköisesti?

Tapaamiset tulee sopia etukäteen. Tapaamme asiakkaita sovittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Miten tapaaminen onnistuu?

Parhaiten meidät tavoittaa sähköpostitse. Luemme sähköpostia usein myös silloin kuin puheluun vastaaminen ei ole mahdollista. Kehotamme asiakkaitamme jättämään soittaessa viestin puhelinvastaajaan jotta voimme palata mahdollisimman pian asiaan.

Miten teidät tavoittaa?

Tosite on liiketapahtuman todistusaineisto. Keskeistä siinä on tietosisältö. Tositemerkintöjä saattaa joutua täydentämään. Yleensä edustuskulutositteeseen, matkakulutositteeseen ja kokouskulutositteeseen ilmoitetaan osallistujat ja tapahtuman aihe.
Tosite voi olla lasku, rahtikirja, tiliote, yrityksen kokouksen pöytäkirja, kuitti käteis- tai korttimaksusta, kassapäätteen tarkkailunauha, sopimus, liikekirje, kausiveroilmoitus, eläkevakuutusilmoitus, oikeuden päätös jne. Tositteet voivat olla myös sähköisiä.

Mikä on tosite?

Ei hätää, ensisijaisesti kannattaa pyytää laskuttajalta kuitti- tai laskukopiota. Mikäli sitä ei ole mahdollista saada, voi kirjanpitovelvollinen laatia itse tositteen, jossa on mainittuna mitä on ostettu ja mihin elinkeinotoiminnan tarkoitukseen. Laita tositteelle päivä, hinta ja mielellään vielä allekirjoitus.

Mitä jos tosite katoaa?

Kassakirja on tapahtumalistaus käteisen rahan liikkeistä, siihen merkataan päivittäin sisään tullut ja ulos maksettu raha. Jos yrityksessä liikkuu käteistä rahaa, on kassakirja täytettävä tai kassakirjanpito päivitettävä päiväkohtaisin merkinnöin vähintään kerran viikossa.

Mikä on kassakirja?

Tilitoimistollamme on vastuuvakuutus. Tilitoimisto vastaa vain huolimattomuudestaan johtuvista välittömistä vahingoista. Tilitoimiston vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina enintään 10 000 euroa yhdessä vahinkotapahtumassa ja saman tilikauden aikana ilmenneistä vahinkotapahtumista yhteensä enintään 20 000 euroa, ellei muusta enimmäismäärästä ole nimenomaisesti sopimuksessa sovittu.

Onko teillä vakuutus? Mitä vahinkoja kattaa?

Toimitusajasta sovitaan asiakkaan kanssa. Yleinen toimitusaika on 14 vuorokautta siitä kun aineisto on tilitoimiston käytettävissä.

Mikä on toimitusaika kirjanpidolle?

Kuittien säilytysaika on kirjanpitolain mukaan 6 vuotta ja lämpökirjoitintekniikalla tulostettu “haaleneva” kuitti ei säily yleensä näin kauaa. Sen vuoksi tällaisesta tositteesta on otettava valokopio, valokuva tai liikkeestä on pyydettävä säilyvällä tavalla kirjoitettu kuittijäljennös.

Miksi kaupan lämpökuiteista pitää ottaa kopio?

Tilintarkastaja on valittava ja tilintarkastus suoritettava, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta täytyy kaksi seuraavista kolmesta ehdosta
1) taseen loppusumma yli 100 000 euroa,
2) liikevaihto yli 200 000 euroa ja
3) palveluksessa yli 3 henkilöä.
Toiminimien ja yksityisliikkeiden ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen säätiöissä ja yhdistyksissä sekä niissä osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jotka ylittävät edellä mainittuihin rajoihin liittyvät säännöt.

Milloin täytyy valita tilintarkastaja?

Kirjanpidon tositteet tulee säilyttää 6 vuotta tilikauden päättymisestä ja tilinpäätös, kirjanpidot sekä tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Kuinka kauan kirjanpitoaineistoja pitää säilyttää?

Mikroyrityksiä ovat yritykset, joilla ylittyy enintään yksi rajoista: tase 350 000 €, liikevaihto 700 000 €, palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.
Pienyrityksiä ovat yritykset, joilla ylittyy enintään yksi rajoista: tase 6 000 000 €, liikevaihto 12 000 000 €, palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Mikä on pien- ja mikroyritys?